2018

Sanctus och Agnus Dei. Musik av L-E Larsson, Mårten Jansson m.fl.
I din nåd – Nattvardsmotett. Uruppförande av Nacka församlings beställningsverk av Fredrik Sixten
L-E. Larsson: Förklädd gud. Konsert med medlemmar ur Nacka kyrkas vuxenkörer
Jag är livets bröd – O sacrum convivium. Körvesper inför Midfastosöndagen. Musik av Archer, Bäck, Lotti, Messiaen, Schütz

2017
Julkort från barocken. Höjdpunkter ur Messias och Juloratoriet
Magnificat, musik av O. di Lasso, C. Monteverdi, D. Buxtehude, H. Schütz, L. Edlund, S-E. Johansson