Efter några år på sparlåga pågår just nu antagningsprov till Nacka Vokalensemble.
Vi siktar på 16-24 sångare för att under ht 2024 arbeta med Bachs sex motetter och en grupp Schützmotetter.
Arbetet sker projektvis med behov av stort eget ansvar för instuderingen hos den enskilde koristen.
Repetitionsarbetet är i full igång under juni och planen är att första konserten blir i september i Nacka kyrka.
Viss gudstjänstmedverkan ingår också för ensemblen.

Välkommen att kontakta Per Rönnblom för mer info.
per.ronnblom@svenskakyrkan.se
sms 0708-617543